วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เรื่องย่อบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก

เรื่องย่อ
นายล้ำมาที่บ้านพระยาภักดีนฤนาถ มีอ้ายคำซึ่งเป็นคนรับใช้ของพระยาภักดีให้การต้อนรับ
และนั่งคอยดูอยู่ห่างๆเนื่องจากไม่ไว้ใจเพราะเห็นสภาพของนายล้ำที่แต่งตัวปอนๆ ท่าทางดื่มเหล้าจัดจนเมื่อพระยาภักดีกลับมาบ้านได้พบนายล้ำจึงทำให้ทราบเรื่องราวของคนทั้งสอง
จากการสนทนาโต้ตอบกันว่า เดิมนายล้ำเป็นเพื่อนกับพระยาภักดี ซึ่งมีตำแหน่งเป็นหลวงกำธร ส่วน
นายล้ำเป็นทิพเดชะ นายล้ำมีภรรยา คือแม่นวล มีลูกสาวคือ แม่ลออ เมื่อแม่ลออมีอายุ 2 ขวบ


อ่านเพิ่มเติม

ประวัติโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
                 ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล  ว่าที่ร้อยตรีวารินทร์  ทองอยู่ยืด
ชื่อเล่น       รินทร์
ภูมิลำเนา   38/1 หมู่ 5 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
ตำแหน่ง     ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชา     ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ดอกเอื้อง
 E-mail         warinthongyooyued@gmail.com